„Ucząc się języka angielskiego ze mną, będziecie przygotowani na wszystkie rozmowy, jakie czekają Was w przyszłości.”

Dlaczego warto wybrać

moje lekcje?

 • Rozległe doświadczenie – 14 lat w roli nauczyciela + ponad 3 000 uczniów

 • Dyplomowany nauczyciel ze stopniem magistra w zakresie nauczania języka angielskiego

 • Doskonale motywuję – potrafię zainspirować!

 • Własne teksty napisane z myślą o poszerzeniu wiedzy uczniów o używane przez native speakerów typowe zwroty i konstrukcje zdań

 • Biegła znajomość języka angielskiego poprzez personalizację wyrażeń i kolokacji – spersonalizowane zdania, które w przyszłości z łatwością przytoczysz w rozmowach

 • Pakiety i oferty lekcyjne w przystępnych cenach

Udoskonal swoją znajomość angielskiego dzięki metodzie PELC!

Krótkie lekcje – od 1 zł za minutę

Lekcja próbna GRATIS

Porady dotyczące nauki

3 teksty z plikami mp3 po lekcji próbnej

Cześć, mam na imię Steve, witaj w PELC.

Jestem osobą z powołaniem. Mając czternastoletnie doświadczenie jako nauczyciel języka angielskiego, oferuję nowatorskie kursy online, natomiast osoby mieszkające w Gdańsku mogą obecnie skorzystać z możliwości uczestniczenia w kursach, które prowadzę osobiście.

Oczywiście, materiały mają znaczenie! Na przestrzeni lat napisałem prawie 100 tekstów. Wiele z nich jest opartych na moich doświadczeniach nabytych dzięki pobytom, podróżom i pracy zagranicą. Bez obaw – będziesz w stanie nawiązać do moich doświadczeń i to Ty będziesz mówić.

Skrót PELC oznacza w języku angielskim „spersonalizowane zajęcia języka angielskiego”. Oznacza to, że podczas pracy z Tobą, moim uczniem, język, słowa, wyrażenia i kolokacje dopasujemy do Ciebie. Jeśli wyrażenia i kolokacje spersonalizujemy tak, by bazowały na Twoim doświadczeniu, będziesz dobrze przygotowany na przyszłe rozmowy. Pokażę Ci, jak zapisywać nowe pozycje językowe w tabeli wyrazów.

„Bardzo wcześnie zdałem sobie sprawę, że nauczenie jest celem mojego życia.”

Zacząłem uczyć w Polsce w gorący, słoneczny dzień w sierpniu 2006 roku. Wyruszyłem wówczas w niezwykłą zawodową podróż i już nigdy nie oglądałem się za siebie…

Steve Krajew English Coach Online
English Online Teacher Steven Krajewski Certifications

Zajęcia języka angielskiego

KURS „DOSKONALENIA PŁYNNOŚCI” W ZAKRESIE OGÓLNEGO J.ANGIELSKIEGO

 • Wspomagany przez interesujące teksty oparte na moich osobistych doświadczeniach oraz obserwacji świata. Kliknij, by zobaczyć przykładowy tekst
 • Podstawę kursu stanowią konwersacje
 • Celem kursu jest zapoznanie uczniów z typowymi zwrotami i wyrażeniami używanymi przez native speakerów
 • Po ukończeniu kursu będziecie potrafili tworzyć spersonalizowane zdania, które zawierają nowo poznane zwroty. Będą one łatwe do przywołania w prowadzonych w przyszłości rozmowach dzięki tabeli słów PELC
 • Analiza nowych artykułów i rozmowa na ich temat. Każdy artykuł jest uzupełniony o nagrania dźwiękowe i podsumowanie najbardziej przydatnych słów i kolokacji

ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINÓW

 • Intensywne zajęcia, które pozwolą uczniom poznać części pisemne i ustne egzaminu IELTS
 • Do końca zajęć uczniowie nauczą się mówić płynnie i pewnie w warunkach egzaminacyjnych.
 • Uzupełnieniem jest podręcznik i zaprojektowane przeze mnie materiały.
 • Cambridge English uznaje ponad 6.000 instytucji, firm i oddziałów rządowych na całym świecie: Advanced (CAE) jako dowód znajomości języka angielskiego na wysokim poziomie.
 • Uzupełnieniem jest podręcznik i zaprojektowane przeze mnie materiały.

POZOSTAŁE KURSY

Już po 20 krótkich lekcjach, trwających od 15 do 25 minut, zdobędziecie wiedzę w następujących obszarach:

 • Strategia uczenia się języka obcego – np. sposób korzystania z tabeli wyrazów i zwrotów PELC do zapisywania słownictwa i kolokacji
 • Personalizacja – korzyści płynące z budowania spersonalizowanych zdań zawierających nowe słownictwo i kolokacje
 • Czasy w języku angielskim – podczas porozumiewania się w języku angielskim w 95% korzysta się jedynie z czterech czasów – teraźniejszego prostego (present simple), przeszłego prostego (past simple), teraźniejszego dokonanego (present perfect) i teraźniejszego dokonanego ciągłego. Będziecie mogli opowiedzieć o sobie, używając wyłącznie tych czasów
 • Wpływ języka polskiego na język angielski – Wielu Polaków uczących się języka angielskiego nie zdaje sobie sprawy z wpływu ich języka ojczystego na jakość języka angielskiego, którym się posługują. Teoria wpływu języka ojczystego dotyczy sposobu przenoszenia przez osoby uczące się szyku wyrazów i struktur gramatycznych z jeżyka polskiego do angielskiego. Na przykład wielu Polaków uczących się języka angielskiego przetłumaczy zwrot „bardzo lubię wiosnę” w następujący sposób „I very like spring”, podczas gdy prawidłowe tłumaczenie powinno brzmieć „I like spring very much”. W trakcie tego kursu zgłębione zostaną zagadnienia związane z wpływem języka ojczystego oraz rodzajami błędów najczęściej popełnianymi przez Polaków uczących się języka angielskiego
 • Mowa łączona – unikanie wypowiadania pojedynczych słów podczas rozmowy
 • Wymowa głoski schwa – mającej duże znaczenie w kontekście płynnego posługiwania się językiem angielskim
 • Kurs j. angielskiego w biznesie dla profesjonalistów i osób, które chcą wejść w świat biznesu
 • Wykorzystywane są artykuły dotyczące różnorodnych tematów związanych z biznesem, aby stymulować prowadzenie dyskusji
 • Materiały zostały starannie opracowane, aby zachęcić do swobodnego przyswajania zasad gramatycznych i przywoływania użytecznych zwrotów i terminów w rozmowach prowadzonych w przyszłości
 • Słownictwo z zakresu języka angielskiego biznesowego
 • Uzupełnieniem są zestawy zadań i podręcznik.

Pracując w Łodzi, miałem przyjemność uczyć wysoce zmotywowanych przedsiębiorców, prawników, lekarzy i kierowników logistyki magazynowej zatrudnionych przez międzynarodowe firmy takie jak L’Oréal.

NOWATORSKIE METODY NAUCZANIA

Tabela wyrazów i zwrotów PELC – dlaczego personalizowanie wyrażeń i kolokacji działa

KORZYŚCI UŻYWANIA TABELI WYRAZÓW I ZWROTÓW:

 • Zapisuj kolokacje po myślniku (-)
 • Zapisuj prawdziwe spersonalizowane zdania o sobie lub znanej Ci sytuacji po gwiazdce (*)
 • Łatwy dostęp i możliwość stworzenia planu powtórek
 • Możliwość stosowania różnych kolorów, czcionek i wielkości liter, by poprawić umiejętność zapamiętywania wzrokowego, co ułatwia przypomnienie sobie kluczowych kolokacji, informacji gramatycznych i całych spersonalizowanych zdań
 • Słuchaj spersonalizowanych zdań nagranych przez native speakera.

9.

flourish
def. to develop well and be successful syn. thrive (v.)
* I get the impression that small businesses in Poland are flourishing
* I think that Arsenal would flourish under the leadership of Rafa Benitez if he became their manager

10.

little else but
* Given the extreme lengths Beethoven’s father went to in order for his son to practise playing the piano, I’m not sure that Beethoven could have turned into little else but a genius
* These days, it seems that I do little else but write and teach

Teksty oparte na moich własnych doświadczeniach i obserwacjach świata, które poszerzą waszą znajomość naturalnego j. angielskiego

DLACZEGO TEKSTY PELC SĄ UNIKALNE?

 • Teksty tematyczne, do których będziecie mogli nawiązywać
 • Nauczyciel, który chętnie dzieli się swoimi doświadczeniami
 • Podstawa doskonałej rozmowy, wyrażania opinii i mówienia w spokojnych warunkach
 • Kluczowe wyrażenia i kolokacje często używane przez native speakerów języka angielskiego
 • Uczenie się gramatyki przy okazji
 • Wysokiej jakości nagrania dźwiękowe KAŻDEGO tekstu

Ah, organic food 

It’s common knowledge that fruit and vegetables sold in supermarkets are ridden with pesticides, so I was delighted to have recently found wild blackberries close to my workplace. There must be fifty thousand blackberries waiting to be picked. Picking them means that I can save money as I don’t have to buy fruit in a store. The therapeutic effects of walking in a forest and picking fruit are also extremely rewarding

Organic farming is extremely labour-intensive so, based on the low prices of organic products in supermarkets, it’s difficult to believe that farmers can earn a decent living from the produce they sell to stores. With so many cheap organic products on supermarket shelves, I do ask myself whether the big chains are lying about which products truly are organic, in order to generate as much profit as they can. 

BEZPŁATNIE od PELC!

 • BEZPŁATNE konsultacje w celu omówienia postępów
 • BEZPŁATNA pomoc w tworzeniu strategii nauki języka między zajęciami
 • BEZPŁATNE teksty i materiały
 • BEZPŁATNE nagrania do napisanych samodzielnie tekstów i innych artykułów
 • BEZPŁATNE webinaria
 • BEZPŁATNE lekcje za polecenie znajomemu
 • BEZPŁATNA usługa pytania i odpowiedzi na Skypie

Możesz posługiwać się j. angielskim dobrze i pewnie!