Moja filozofia nauki języka i metody nauczania

Zobacz moją tabelę wyrazów

Niezwykła strategia, która pomoże
Ci nauczyć się płynnie
mówić po angielsku

Teksty

Teksty oparte na moim doświadczeniu, które pogłębią Twoją znajomość naturalnego języka angielskiego

Moja znajomość Języków

Swoje zajęcia języka francuskiego i niemieckiego w szkole wspominam z pewną frustracją. Mój nauczyciel języka francuskiego był tak naprawdę niezwykle charyzmatyczny, motywujący i mądry, jednak po pięciu latach nauki, ukończyłem szkołę umiejąc tylko policzyć do stu i wypowiedzieć kilka najbardziej podstawowych zdań.

Tak zwani specjaliści ds. oświaty projektują programy nauczania, skupiając się na organizacji, porządku i linearnej nauce struktur gramatycznych. Nie żyjemy jednak w perfekcyjnym, linearnym świecie, a nauka języka angielskiego nie musi zaczynać się od czasownika „być”. Jeżeli nauczyciele j. angielskiego mieliby swobodę w zakresie planowania lekcji w oparciu o słownictwo – często używane słowa, zwroty i czasowniki frazowe powszechnie używane przez native speakerów – uczniowie potrafiliby powiedzieć coś o sobie po ukończeniu szkoły.

Nauka języka powinna być spontanicznym doświadczeniem. Dla nauczyciela to nieżyciowe, by planować program nauczania we wrześniu i wiedzieć, co dokładnie będzie on robił w styczniu. A co, jeśli uczniowie zaskoczą nauczyciela i okaże się, że wiedzą już to, co zaplanowano na styczeń? Nauczyciel powinni dostosowywać się do poziomu wiedzy i potrzeb ucznia oraz planować lekcje zgodnie z nimi.

Nauka języka powinna być też doświadczeniem, które pozwala się w języku zanurzyć. Dlaczego, zamiast odtwarzać nagranie z płyty CD, by uczniowie słuchali zdań i w puste pola wpisywali odrębne elementy gramatyczne, nauczyciele nie pozwolą uczniom posłuchać prawdziwych rozmów i zanotować przydatne zwroty? Dlaczego nie mogą oni odbyć poważnej dyskusji dotyczącej treści rozmowy?

Byłem zadowolony z tego, jak szybko nauczyłem się porozumiewać w języku serbskim w połowie 2013 roku. Od początku zanurzyłem się w języku i uważnie słuchałem toczących się wokół mnie rozmów. Powoli, lecz z pewnością zacząłem rozumieć znaczenie powszechnie używanych zwrotów i słów z kontekstu.

Po dwóch miesiącach kontaktu z językiem serbskim napisałem do nauczyciela z Belgradu, by przeanalizował ze mną zdobytą dotąd wiedzę i pomógł mi spersonalizować te liczne nowe słowa i wyrażenia, z którymi się spotkałem. Tak poznałem przepis idealny – oddany nauczyciel, który planuje lekcje w oparciu o potrzeby uczniów, mnóstwo praktyki w słuchaniu i mówieniu oraz uświadomienie sobie, że elementy gramatyczne i czasy również należy spersonalizować, by się ich nauczyć i poprawnie stosować je w różnych kontekstach. Nauka j. serbskiego zachęciła mnie również do improwizacji i opracowania kilku bardzo pomocnych strategii uczenia się języka obcego – które zawsze chętnie prezentuję moim uczniom na pierwszej lekcji

Podsumowując, moje doświadczenie jako osoby uczącej się języka oraz nauczyciela sprawia, że uczniowie kończą zajęcia, mówiąc w języku angielskim doskonale i pewnie.

 

Filozofia nauczania i uczenia się języka

Zależy mi, by uczniowie pogłębili umiejętność mówienia w języku angielskim i by nauka była dla nich doświadczeniem, które pozwoli im zanurzyć się w języku.

Uważam, że zdecydowanie zbyt wiele szkół językowych wybiera łatwą opcję nauczania z wykorzystaniem niemal tylko i wyłącznie podręczników, co jest podejściem niewłaściwym z następujących powodów. Po pierwsze w podręcznikach oddzielne jednostki uporządkowane są często w oparciu o odrębne elementy gramatyczne od najłatwiejszych na początku książki do najtrudniejszych na końcu. Nauka języka nie przebiega w sposób perfekcyjny, linearny i chybione jest uzależnianie postępu od opanowania czasów.

Po drugie, nieustanne zwracanie uwagę na gramatykę powoduje, że uczniowie nie potrafią stworzyć spójnych wypowiedzi, ponieważ boją się, że popełnią błąd, szczególnie w obecności native speakera. Nie jestem przeciwny gramatyce, ale uważam, że najlepiej uczyć się jej przy okazji. Jeśli nauczyciel zauważy, że uczeń ma problem z określoną strukturą podczas rozmowy lub ćwiczenia w mówieniu, powinien pozwolić mu mówić dalej, a następnie wrócić do problematycznej kwestii pod koniec lekcji lub po rozmowie.

Myślę, że jest już jasne, że jestem zwolennikiem leksykalnego podejścia do nauki języka. Oznacza to, że słowa, kolokacje i zdania są elementami budującymi język. Uważam, że znacznie lepiej jest mówić płynnie i być rozumianym niż mówić poprawnie, ale stale się wahać i robić przerwy (na znalezienie poprawnej formy gramatycznej).

Jak sugeruje nazwa „spersonalizowane zajęcia języka angielskiego” (PELC), wszystkie zajęcia zaprojektowane są z myślą o korzyściach i celach ucznia.

 

Metody i cele nauczania

Bazując na instytucjonalnych niepowodzeniach i metodach nauczania przedstawionych w skrócie powyżej, uczę zgodnie z następującymi zasadami:

  • Przygotowanie szeregu intrygujących tematów rozmowy, artykułów i autentycznych materiałów opartych na potrzebach każdego ucznia
  • Przedstawienie uczniom najbardziej skutecznych strategii nauki języka, których mogą używać, ucząc się dodatkowo między zajęciami
  • Wdrożenie długofalowego systemu nauki słownictwa i kolokacji opartego na najważniejszych słowach i wyrażeniach poznanych w czasie zajęć
  • Rozwijanie świadomości uczniów w zakresie powiązanych cech mowy oraz intonacji i akcentu w zdaniach
  • Wzbudzanie pewności siebie u osób uczących się języka oraz pomaganie im w pokonywaniu barier językowych
  • Wracanie po pewnym czasie do tekstów i artykułów w celu powtórzenia zdobytej wcześniej wiedzy
  • Analizowanie prawdziwych rozmów angielskich native speakerów i nauka stosowanych przez nich pewnych typowych cech fonologicznych takich jak szwa czy półsamogłoski

 

Informacje dla uczniów po każdej lekcji – skuteczny cykl nauki

1. Przesyłanie materiałów uczniom

Nowy artykuł jest przesyłany dzień lub dwa dni przed kolejnym spotkaniem, by uczniowie mogli go przeczytać i zanotować nowe wyrażenia i kolokacje oraz pytania dotyczące gramatyki. Przygotowując się do rozmowy, uczniowie mogą się również zastanowić nad tematem artykułu. Pracę z tekstem ułatwiają wysokiej jakości nagrania dźwiękowe.

2. Uwagi przesyłane uczniom

Uczniom przesyłane są uwagi dotyczące nowych słów i zwrotów, problemów z wymową i kwestii gramatycznych, które pojawiły się podczas lekcji.

3. Analiza uwag

Uczniowie analizują następnie uwagi, notują wszelkie pytania i aktualizują „Słownik wyrazów, kolokacji i zdań PELC”, który należy mi przesłać wieczorem przed kolejnym spotkaniem.

4. Rozpoczęcie kolejnego spotkania

Kolokacje i zdania opanowane na poprzedniej lekcji zostaną powtórzone.

Przydatny może być również krótki wykład na temat problemów gramatycznych, które pojawiły się podczas poprzedniego spotkania.

 

Przejdź na wyższy poziom znajomości języka angielskiego!