Tabela wyrazów i zwrotów PELC – Dlaczego personalizowanie wyrażeń i kolokacji działa

Pomysł zapisywania nowych słów i zwrotów w tabeli nie jest zbyt innowacyjny, jednak zachęcam do o wiele bardziej szczegółowego i spersonalizowanego podejścia do zapisywania słów i zwrotów.

Aby wyjaśnić istotę tabeli wyrazów i zwrotów PELC, wyobraźmy sobie, że jestem przeciętnym uczniem poznającym język angielski, ale staram się zostać bardziej zaawansowanym mówcą. Niedawno natknąłem się na następujące słowa i kolokacje związane z przeprowadzką do nowego kraju (rzeczywiście sam niedługo przeprowadzę się do Polski):

 • move to
 • settle in
 • pay the bills
 • cost of living
 • compared with

Co można zrobić z tymi słowami i zwrotami, aby uzyskać płynność w posługiwaniu się językiem obcym?

 

Krok 1: Stworzenie tabeli tabeli wyrazów i zwrotów

Należy utworzyć tabelę Wyrazy-Zwroty w Google doc lub Wordzie, i wprowadź słowa w języku, którego się uczysz, w kolumnie po prawej stronie, a więc:

1.move to
2.
settle in/into
3.

pay the bills
4.cost of living
5.compared with/to

 

Krok 2: Tłumaczenie słów na język ojczysty

Jeśli tego potrzebujesz, możesz również umieścić odpowiedniki tych słów w swoim języku ojczystym w kolumnie po lewej stronie. Przetłumaczyłem docelowe wyrazy i zwroty na j. polski.

1. przeprowadzić sięmove to
2. zaaklimatyzować się, zadomowićsettle in/into
3. płacić rachunkipay the bills
4. koszty utrzymaniacost of living
5. w porównaniu z / docompared with/to

 

Krok 3: Kolokacje po myślniku (-)

Korzystając z pomocy nauczyciela, kogoś, kto jest biegły w języku angielskim, lub dobrej książki o kolokacjach, uczniowie mogą dodawać kolokacje i typowe wyrażenia pod słowami w drugim języku, tym, którego się uczą. Użyj myślnika (-), aby odróżnić kolokacje od spersonalizowanych zdań, które mogą być dodane po gwiazdce (*).

1. przeprowadzić sięmove to
- move to Poland
2. zaaklimatyzować się, zadomowićsettle in/into
DEF: be comfortable in a place
- settle into a new city
- settle into a new home
- settle into a routine
3. płacić rachunkipay the bills
4. koszty utrzymaniacost of living
- rising cost of living
- an increase/fall in the cost of living
- low/high cost of living
5. w porównaniu z / docompared with/to
ALSO: in comparison to

* DEF = definicja

 

Krok 4: Spersonalizowane zdania po gwiazdce (*)

Z pomocą nauczyciela lub osoby biegłej w języku angielskim po gwiazdce (*) uczniowie mogą dodawać spersonalizowane zdania. Powinny to być PRAWDZIWE zdania opisujące przeszłe doświadczenia, obecne okoliczności i plany na przyszłość. Spersonalizowane zdania mogą być również opiniami. Warto zatrudnić nauczyciela, który przygotuje pliki audio wszystkich spersonalizowanych zdań.

1. przeprowadzić sięmove to
- move to Poland
* I’m planning to move to Poland in the Spring

2. zaaklimatyzować się, zadomowićsettle in/into
DEF: be comfortable in a place
- settle into a new city
- settle into a new home
- settle into a routine
* I taught in quite a few European towns and cities between 2006 and 2013 so it shouldn’t be a problem for me to settle into a new routine in Gdańsk
3. płacić rachunkipay the bills
* I usually paid the bills in a bank when I lived in Serbia
* I’ll probably pay my bills online in Poland
4. koszty utrzymaniacost of living
- rising cost of living
- an increase/fall IN THE cost of living
- low/high cost of living
* I don’t think I’ll notice a big difference in the cost of living between Gdańsk and Novi Sad
5. w porównaniu z / docompared with/to
ALSO: in comparison to
* Compared to the Serbian city of Novi Sad, where I lived for four years, Gdańsk is an extremely clean place

 

Krok 5: Siła wizualizacji i opanowanie typowych angielskich struktur gramatycznych

1. przeprowadzić sięmove to
- move to Poland
* I’m planning to move to Poland in the Spring
2. zaaklimatyzować się, zadomowićsettle in/into
DEF: be comfortable in a place
- settle into a new city
- settle into a new home
- settle into a routine
* I taught in quite a few European towns and cities between 2006 and 2013 so it shouldn’t be a problem for me to settle into a new routine in Gdańsk
3. płacić rachunkipay the bills
* In Serbia, I was used to going to a bank to
pay the bills
* I’ll probably pay all my bills online in Poland
4. koszty utrzymaniacost of living
- rising cost of living
- an increase/fall IN THE cost of living
- low/high cost of living
* I don’t think I’ll notice a big difference in the cost of living between Gdańsk and Novi Sad
5. w porównaniu z / docompared with/to
ALSO: in comparison to
* Compared to the Serbian city of Novi Sad, where I lived for four years, Gdańsk is an extremely clean place

W powyższej tabeli można zauważyć kolejną kluczową cechę tablicy słów PELC – możliwość wizualizacji. Użycie kursywy, koloru, różnych czcionek i pogrubienia pozwala uczniom wykorzystać ich umiejętność wizualizacji, co ułatwia proces przyswajania języka. Wielu uczniów utrzymuje, że są słuchowcami lub kinestetykami, jednak to nie oznacza, że powinni lekceważyć siłę wizualizacji. Uważam, że niejeden uczeń unika technik wizualizacyjnych i zwraca się w kierunku słuchowych i kinestetycznych ze względu na pracę i wysiłek, które są niezbędne, żeby czerpać korzyści z wizualizacji. Jednak korzyści przeważają nad wysiłkiem, który trzeba w to włożyć.

W 1, użyłem zielonego koloru, aby oznaczyć „move to”. Zielony kolor pomógł mi w utworzeniu silnego powiązania z zielonym światłem, dzięki któremu samochody mogą ruszyć (move through), oraz moją przewidywaną przeprowadzką do Polski (move to).

Z kolei w punkcie 3 zwróć uwagę, w jaki sposób zaznaczyłem used to + ing, podkreślając raczej strukturę gramatyczną niż słownictwo. Moim celem było zaznaczenie, że po used to następuje czasownik z końcówką -ing, a nie to + bezokolicznik. Umieściłem struktury gramatyczne w mojej tabeli Wyrazy-Zwroty do nauki j. serbskiego i konsekwentnie stosowałem te same struktury w różnych kontekstach, kiedy posługiwałem się tym językiem. Ponownie korzystając z własnych doświadczeń, jako punkt wyjścia, można w podobny sposób dodawać w osobnych wierszach inne prawdziwe zdania zawierające konstrukcję gramatyczną used to +ing:

6. przyzwyczajony doused to (+ing)
* I’m used to teaching in the evening
* I’m used to walking and only use my car when I have to

W związku z tym Tabela Wyrazy-Zwroty PELC nie jest przeznaczona wyłącznie na słowa i zwroty, ale także do zapisywania typowych konstrukcji gramatycznych.

 

Krok 6: Głębokie uczenie się i minimalizm

Po dodaniu do tabeli kolokacji i spersonalizowanych zdań uczniowie powinni starać się nabrać zwyczaju sprawdzania ich, ponownego czytania i słuchania (jeśli dysponują plikami audio). Jeśli regularnie aktualizują swoją tabelę – codziennie, jak zaleca PELC – to przegląd powinien się odbywać każdego dnia. Po kilku miesiącach, kiedy uczeń prawdopodobnie będzie dodawał do tabeli coraz mniej nowo poznanych słów i kolokacji, powtórki mogą być przeprowadzane co drugi dzień. Można założyć, że na tym etapie nauki uczeń może zakryć ręką prawą kolumnę i – patrząc wyłącznie na słowa w pierwszym języku z lewej kolumny – przetłumaczyć je, przywołać kolokacje i spersonalizowane zdania bez patrzenia do tabeli. Po pięciu miesiącach, uczeń może potrzebować powtórki tylko raz na pięć–siedem dni.

Regularne czytanie lub słuchanie spersonalizowanych zdań daje uczniom pewność, że powoli staną się one częścią ich języka mówionego. I rzeczywiście – zdania te zaczną „pływać” w ich umysłach podczas mówienia po angielsku. To jest właśnie istota płynności – umiejętność automatycznego odnajdywania podczas rozmowy spersonalizowanych kolokacji i zdań.

Zgodnie z zasadami uczenia głębokiego zaleca się, żeby uczniowie nie czytali na głos zdań, lecz skoncentrowali się na nich i cicho je czytali albo tylko poruszali ustami do słów – głos może odciągnąć uwagę i utrudnić proces przyswajania języka. Ostatecznie, ta powtórka nie polega na ćwiczeniu umiejętności w zakresie czytania i wymowy.

Dzięki tabeli Wyrazy-Zwroty PELC można zaobserwować, w jaki sposób organizacja i minimalizm stają się kluczowymi elementami sukcesu. Nie ma potrzeby, by często używać pierwszego języka. Jeśli tłumaczenie jest niezbędne, wystarczą podstawowe słowa. Również skróty (l. mn., rz. i przym.) pozwalają uczniowi dołączać kolejne informacje językowe związane z każdym słowem. Zwróć uwagę, jak w punkcie 1 przykładowo dodałem rzeczownik relocation jako ewentualny synonim podstawowego słowa move:

1. przeprowadzić sięmove to
- move to Poland
rz. relocation
* I’m planning to move to Poland in the Spring

Wreszcie – głębokie uczenie się polega na patrzeniu na język angielski jak na język kawałków. Głęboko wierzę, że bardziej produktywne od analizowania gramatyki i czasów jest rozkładanie spersonalizowanych zdań na łatwiejsze do opanowania części. Przykładowo możemy podzielić zdanie z punktu 2:

* As / I have taught abroad / for six years / , it shouldn’t be / a problem / for me / to settle into / a new routine / in Gdańsk.

Zatem:

 • As (spójnik przyłączający zdanie podrzędne)
 • I have taught abroad (czas przeszły prosty)
 • for + długość czasu (przez sześć lat, przez dziesięć dni, przez piętnaście minut)
 • it shouldn’t be (nie „it shouldn’t to be”, jak mówi wielu uczniów)
 • a problem (to nie jest odniesienie do konkretnego problemu – wtedy użylibyśmy „the problem”)
 • for me („to me” jest używane do przedstawiania osobistych opinii)
 • to settle into (to + bezokolicznik)
 • a new routine (nie chodzi tutaj o określoną procedurę, więc „the” nie jest wymagane)
 • in Gdańsk (in + nazwa miejsca)

Podsumowując – jeśli ktoś regularnie powtarza spersonalizowane zdania i uczy się ich na pamięć, nie musi przeprowadzać analizy, dlaczego użyć a zamiast the lub for me zamiast to me. Gramatyka jest tworzona naturalnie, ponieważ spersonalizowane zdania lub części spersonalizowanych zdań mogą zostać automatycznie przywołane podczas rozmowy. Jeśli są poprawne, to gramatyka odtworzona na ich podstawie też jest poprawna.

Więcej szczegółów na temat tabeli wyrazów i zwrotów PELC mogę przedstawić podczas darmowych konsultacji..

 

Korzyści używania tabeli wyrazów i zwrotów:

 • Zapisuj kolokacje po myślniku (-)
 • Zapisuj prawdziwe spersonalizowane zdania o sobie lub znanej Ci sytuacji po gwiazdce (*)
 • Łatwy dostęp i możliwość stworzenia planu powtórek
 • Możliwość stosowania różnych kolorów, czcionek i wielkości liter, by poprawić umiejętność zapamiętywania wzrokowego, co ułatwia przypomnienie sobie kluczowych kolokacji, informacji gramatycznych i całych spersonalizowanych zdań
 • Słuchaj spersonalizowanych zdań nagranych przez native speakera.

Przejdź na wyższy poziom znajomości języka angielskiego!