Teksty oparte na moich własnych doświadczeniach i obserwacjach świata, które poszerzą waszą znajomość naturalnego j. angielskiego

Pewnego dnia zdecydowałem, że odsunę moich uczniów od wymyślonych i nierealistycznych tekstów, jakie często spotyka się w podręcznikach, i sprawię, że będą znacznie bliżej nauczyciela, sytuacji z życia wziętych oraz języka i wyrażeń używanych przez native speakerów. Dlatego też sam zacząłem pisać teksty o moim życiu i pracy za granicą, podróżach po świecie, wynajmowaniu mieszkania itd.

W porównaniu z większością tekstów angielskich znalezionych w Internecie teksty PELC są często pisane w pierwszej osobie i bazują na doświadczeniach życiowych. Ich język przypomina język mówiony, a nie bardziej oficjalny język pisany. Udaje się to osiągnąć dzięki zaimkom („I” i „we”), kolokacjom, czasownikom złożonym i formom ściągniętym („I’ve” zamiast „I have” itd.).

Ze względu na dużą różnorodność słownictwa, kolokacji i struktur gramatycznych teksty PELC są przeznaczone dla uczniów będących na poziomie średnio zaawansowanym (B1 i B2) i zaawansowanym (C1).

W wielu moich tekstach wyraźnie prezentuję swoje zdanie. Pomaga to uczniom otworzyć się i swobodnie rozmawiać w reakcji na moje poglądy. Dlatego końcowym efektem, który osiągam dzięki tekstom, jest skłonienie uczniów do swobodnego wypowiadania się i obrony swojego zdania.

Decoration is what you need

Since 2006, I’ve perhaps viewed over fifty flats for rent in several European countries. I continue to be shocked by the sheer incompetence of landlords to make their properties stand out to potential tenants.

Novi Sad, in Serbia, is a ‘true’ student city, and student accommodation dominates the housing landscape in many of the neighbourhoods here. Flats are relatively cheap to rent in Novi Sad, which means that landlords have little incentive to renovate their properties. However, there will always be high-earners or foreigners willing to pay two hundred and fifty to four hundred euros a month for a decent, well-furnished flat, and that is why landlords should focus on improving the state of their properties.

I’ve seen quite a few properties in recent months which made me want to throw up. I remember an elderly woman who was trying to rent out a dark and dirty flat, which is in a prime location, for two hundred and fifty euros. You can’t expect to rent out a filthy flat unfit for human habitation just because it’s in a desirable location. Such poorly maintained flats aren’t even fit for students on a tight budget.

Zwroty i Wyrazy

 • sheer – complete
 • incompetence – lack of skill
 • landlord – a man who rents property, a building or land
 • property – a building or buildings and the land belonging to it or them
 • to stand out – to be noticed more than others as something may be more attractive than something else
 • tenant – someone who pays money to a landlord to live in a flat
 • take over – begin to dominate
 • incentive – a thing that motivates or encourages someone to do something
 • renovate – make changes and repairs to a building, flat, room etc
 • decent – of a reasonable standard
 • well-furnished – a property fitted with attractive or good quality furniture
 • state = condition
 • throw up – be sick
 • elderly – (of a person) old or ageing
 • rent out (a flat) – landlords provide flats to tenants for a fee
 • prime location – of the best quality
 • filthy – extremely dirty
 • unfit – not of the necessary quality or standard to meet a particular purpose
 • habitation – the fact of living in a particular place
 • desirable – worth having and wanted by most people
 • poorly maintained – not kept in a good condition
 • (on a) tight budget – to not have much money to spend

Dlaczego teksty PELC są unikalne?

 • Teksty tematyczne, do których będziecie mogli nawiązywać
 • Nauczyciel, który chętnie dzieli się swoimi doświadczeniami
 • Podstawa doskonałej rozmowy, wyrażania opinii i mówienia w spokojnych warunkach
 • Kluczowe wyrażenia i kolokacje często używane przez native speakerów języka angielskiego
 • Uczenie się gramatyki przy okazji
 • Wysokiej jakości nagrania dźwiękowe KAŻDEGO tekstu

Przejdź na wyższy poziom znajomości języka angielskiego!