Kurs wymowy języka angielskiego (brytyjskiego)

Ten kurs wymowy języka brytyjskiego prowadzony jest przez samego Steve’a. Pochodzący z Northamptonshire w środkowej Anglii Steve mówi z bardzo prostym i łatwym do zrozumienia akcentem.

Każdy wykład koncentruje się na dwóch lub trzech dźwiękach, pojedynczym aspekcie fonologii, takim jak mowa łączona, lub na bardziej ogólnym zagadnieniu, takim jak zmiany w wymowie, które zachodzą w szybkiej mowie w porównaniu z wolniejszą, bardziej przemyślaną mową.

Jakie są cechy charakterystyczne mojego kursu wymowy języka angielskiego brytyjskiego?

 • Mniej teorii, więcej praktyki
 • Udostępnione pliki audio – możesz ćwiczyć w domu
 • Komentarz zwrotny od Steve’a do TWOICH nagrań głosowych
 • Wskazówki, mówić i brzmieć jak “native speaker”
 • Pliki PDF do każdego wykładu

Jaki jest zakres materiału kursu wymowy języka angielskiego brytyjskiego?

 • Homografy
 • Heteronomy
 • Homofony
 • Wymowa w wolnej i szybkiej mowie
 • Typowe błędy w wymowie
 • Artykulacja samogłosek
 • Dyftongi (ang. “Diphthongs”)
 • Dźwięk Schwa
 • Słabe i mocne formy słów gramatycznych
 • Formy wyrazów łączonych w wymowie (ang. “Contracted forms”)
 • Artykulacja spółgłosek i zbitek spółgłosek
 • Wymowa i pisownia
 • Intonacja
 • Akcent słowny (ang. “Word stress”)
 • Akcent w zdaniu (ang. “Sentence stress”)
 • Aspekty mowy łączonej (ang. “Connected speech”)
 • Słowa trudne do wymówienia w języku angielskim